top
logo

HOTLINE 24 HR.

089-787-3603

083-753-1928

 

                                        

 

 


หมวดเตาอุตสาหกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชมเวปไซต์

Today5
Yesterday404
Week409
Month2041
All580557

Currently are one guest and no members online

Flag Counter

QR CODE

 งานซ่อมปรับปรุงเตาอุโมงค์ไฟฟ้าสำหรับเผาเซรามิคส์

รายละเอียดงานที่ซ่อม

1.ซ่อมเปลี่ยนฉนวนเตา PREHEAT ZONE และ COOLING ZONE เนื่องจากทำจากแสตนเลสเมื่อใช้งานมาระยะหนึ่งจะเกิดสนิมมีผลกับชิ้นงานที่เป็นเซรามิคส์

2.ติดตั้งท่อดูดลมร้อนช่วง PREHEAT ZONE เพื่อดูดความชื้นทิ้ง เพื่อป้องกันการเกิดฝ้าความชื้นเกาะที่ผนังเตาและร่วงลงมาใส่งาน

3.ปรับปรุงโปรแกรม PLC และระบบควบคุมแบบผ่านจอ ทัชสกรีน เนื่องจากระบบเก่ามันซับซ้อนจนทำให้ทำงานยาก

4.ซ่อมปรังปรุงระบบขับเคลื่อนรถเตา

ภาพการดำเนินงาน

ภาพการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบใหม่

 

ภาพการติดตั้งท่อดูดความชื้นทิ้ง

ภาพการตรวจเช็คค่าความต้านทานฮิตเตอร์และเปลี่ยนฮิตเตอร์ใหม่

ภาพการซ่อมเปลี่ยนฉนวนเตาใหม่และมีการรื้อถอดชิ้นส่วนที่เป็นแสตนเลสออกเพราะเกิดสนิมทำให้เกาะชิ้นงาน

ซ่อมและทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน


 

 


bottom
top
Copyright@ 2014 Professionnal Heating & Furnace Co.,Ltd.

bottom

power by www.profurnace.com.