top
logo

HOTLINE 24 HR.

089-787-3603

083-753-1928

 

                                        

 

 


หมวดเตาอุตสาหกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชมเวปไซต์

Today109
Yesterday322
Week431
Month3900
All664106

Currently are one guest and no members online

Flag Counter

QR CODE

ตู้อบความร้อน 450 C

    ตู้อบลมร้อน 450 องศาเซลเซียส เป็นระบบหมุนเวียนลมร้อน อบงานได้หลากหลาย เช่น งานอบเคลือบสีความร้อนสูง อบเคลือบสีเทปล่อน อบยางหรืออบพลาสติก อบแห้งชิ้นงานเพื่อใล่ความชื้น อบผลผลิตทางการเกษตร 

ตู้อบที่ทางบริษัทผลิต มีทั้งใช้เชื้อเพลิงเป็น ก๊าชและใช้ไฟฟ้าระบบฮิตเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นตุ้อบลมร้อนประสิทธิภาพสูง มีความสม่ำเสมอของความร้อนผ่านมาตรฐานของการกระจายตัวของความร้อน+/-5องศาเซลเซียส  

ทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพ

 

 


 


bottom
top
Copyright@ 2014 Professionnal Heating & Furnace Co.,Ltd.

bottom

power by www.profurnace.com.