top
logo

HOTLINE 24 HR.

089-787-3603

083-753-1928

 

                                        

 

 


หมวดเตาอุตสาหกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชมเวปไซต์

Today9
Yesterday404
Week413
Month2045
All580561

Currently are one guest and no members online

Flag Counter

QR CODE

งานสร้างเตาอบพิซซ่า

งานสร้างเตาอบพิซซ่าที่ไร่บุญรอด จ.เชียงราย


รายละเอียดงานที่ลูกค้าให้ดำเนินการ

1.สร้างเตาย่างบาบีคิว 1 เตา แบบใช้ถ่าน

2.สร้างเตาอบพิซซ่า   1 เตา แบบใช้แก๊สและฟืน

 

รูปขั้นตอนการสร้างและติดตั้ง

รูปประกอบอิฐเตาย่างบาบีคิว

 

 

รูปการเคลื่อนย้ายขึ้นรถบรรทุกที่โรงงานสมุทรสาคร

 

 

รูปการเคลื่อนย้ายลงที่ไร่บุญรอด

 

 

รูปการเคลื่อนย้ายเข้าภายในอาคาร 

 

 

รูปกำลังประกอบอิฐ 

 

 

รูปกำลังประกอบอิฐ

 

 

รูปการสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

 

 

รูปการทดสอบอบพิซซ่า

 

 

รูปพิซซ่าหลังจากอบเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 ร้านที่ทางเราไปติดตั้งเตาให้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


bottom
top
Copyright@ 2014 Professionnal Heating & Furnace Co.,Ltd.

bottom

power by www.profurnace.com.